Home » Fri religions utøvelse gjennom 150 år (Riksarkivarens skriftserie #2) by L. Mykland
Fri religions utøvelse gjennom 150 år (Riksarkivarens skriftserie #2) L. Mykland

Fri religions utøvelse gjennom 150 år (Riksarkivarens skriftserie #2)

L. Mykland

Published 1997
ISBN :
Paperback
58 pages
Enter the sum

 About the Book 

Boken forteller om skriftlige kilder til historien om dissentermenighetene og deres medlemmer. Disse kildene gir opplysninger om fødsel, vigsel og død, men også om livet i menighetene og deres betydning i norsk kultur- og samfunnsliv. FremstillingenMoreBoken forteller om skriftlige kilder til historien om dissentermenighetene og deres medlemmer. Disse kildene gir opplysninger om fødsel, vigsel og død, men også om livet i menighetene og deres betydning i norsk kultur- og samfunnsliv. Fremstillingen tar utgangspunkt i Troms og Finnmark, men er representativ for hele landet.I første del av boken presenteres arkivmateriale om dissenterne i offentlige arkiver, mens andre del behandler dissenternes egne arkiver. Boken viser hvordan arkivene gir to ulike beretninger. Den ene er beretningen om hvordan staten har administrert og håndtert de annerledes troende. Den andre er beretningen om hvordan menigheter og trossamfunn har vært sentrale i menneskers religiøse og samfunnsmessige liv, hvordan medlemmene har vært knyttet sammen i felles tro, sammensveiset av at de var annerledes, en minoritet.